Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ VIUP tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; các hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; Hướng dẫn số 29 ngày 26/12/2019 của Đảng ủy Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) về việc tổ chức Đại hội các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ VIUP nhiệm kỳ 2020-2022 và thông báo số 02 ngày 26/02/2020 của Đảng ủy VIUP về thời gian tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phân công trong BCH Đảng bộ tham dự đại hội các chi bộ , trong các ngày từ 02/3 đến 20/3/2020, 15 chi bộ thuộc Đảng bộ VIUP với gần 100 đảng viên long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính

Chi bộ phòng Quản lý KHKT, trung tâm KTQH Hà Nội và Trung tâm tư vấn Kiến trúc và QHXD

Chi bộ Trung tâm Thông tin, Đào tạo và HTQT

Các Đại hội được tổ chức đúng theo quy trình đã hướng dẫn trong đó nội dung chính tập trung vào việc tổng kết công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020, đánh giá đúng, thực chất những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Từ đó xây dựng kế hoạch, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Các ý kiến đóng góp xây dựng tại Đại hội đã thể hiện sự tâm huyết và đề xuất nhiều giải pháp có giá trị về cả lý luận và thực tiễn.

Chi bộ Trung tâm Khảo sát QHXD

Chi bộ Viện nghiên cứu thiết kế đô thị

Chi bộ Trung tâm QHXD 4

Với tinh thần trách nhiệm cao, các Chi bộ đã bầu ra các Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm những đồng chí đảng viên đủ tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra.

Đại hội các chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc chuẩn bị chu đáo và tổ chức nghiêm túc đại hội các chi bộ là tiền đề cho thành công của Đại hội Đảng bộ VIUP sắp tới.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website