Báo cáo định kỳ nội dung và tiến độ thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế khoa học và công nghệ theo nghị định thư giữa hai chính phủ Việt Nam – Cu Ba mã số NĐT.55.CU/19

Ngày 15/6/2020, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã báo cáo định kỳ nội dung và tiến độ thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế khoa học và công nghệ theo nghị định thư giữa hai chính phủ Việt Nam – Cu Ba “Giải pháp quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển Khu kinh tế ven biển (KKTVB)”, mã số NĐT.55.CU/19 do VIUP là tổ chức chủ trì nhiệm vụ.

Tham dự buổi báo cáo, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có đại diện Văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, đại diện Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên; đại diện Vụ Hợp tác quốc tế. Về phía VIUP có Viện trưởng Lưu Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Đào tạo và HTQT Nguyễn Trung Dũng cùng thành viên nhóm nghiên cứu.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Nguyễn Trung Dũng – Chủ nhiệm nhiệm vụ đã báo cáo nội dung đã thực hiện của nhiệm vụ đến tháng 6/2020.

Theo đó, VIUP đã triển khai nhiệm vụ này từ tháng 9/2019 và tới thời điểm hiện tại đã thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức đoàn vào cho 3 chuyên gia Viện Quy hoạch vật thể Cu Ba sang công tác tại Việt Nam từ ngày 14-24/12/2019. Các chuyên gia đã khảo sát thực địa tại một số KKTVB tại Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế và làm việc với lãnh đạo và nhóm nghiên cứu của VIUP.

Trong thời gian đoàn chuyên gia Cu Ba ở Việt Nam, hai bên đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế về "Thực trạng và kinh nghiệm phát triển bền vững các KKTVB tại Việt Nam và quốc tế' vào ngày 23/12/2019.

Hội thảo “Thực trạng QH và kinh nghiệm phát triển bền vững các KKTVB Việt Nam và quốc tế” được VIUP tổ chức tháng 12/2019

Đối với việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn: Trong nội dung về "Nghiên cứu tổng quan về quy hoạch và phát triển các KKTVB", nhóm nghiên cứu đã hoàn thành 03 chuyên đề: Nghiên cứu các đặc điểm phát triển và vai trò của KKTVB trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; Nghiên cứu tổng quan về chính sách quy hoạch và phát triển các KKTVB Việt Nam; Nghiên cứu tổng quan về xu hướng quy hoạch và phát triển KKTVB thế giới. Ở nội dung "Khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch và quản lý khai thác các KKTVB, nhóm đã hoàn thành báo cáo khảo sát. Bên cạnh đó, nhóm đã hoàn thành 3 chuyên đề trong công việc "Đánh giá thực trạng công tác lập quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng tại các KKTVB đã được phê duyệt quy hoạch chung. Đối với công việc "Đánh giá tổng hợp hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển trong công tác quy hoạch và khai thác các KKTVB Việt Nam" đã hoàn thành 1 chuyên đề, các chuyên đề còn lại đang tiếp tục được triển khai nghiên cứu.

Ông Nguyễn Trung Dũng cho biết nhóm nghiên cứu đã triển khai khẩn trương, nghiêm túc các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ. Chất lượng kết quả nghiên cứu đảm bảo theo đúng yêu cầu của đề cương thuyết minh và yêu cầu khoa học. Ông cũng đề xuất một số kiến nghị đối với Văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia.

Tiếp đó, hai bên đã thống nhất những nội dung nghiên cứu cần triển khai trong giai đoạn tới và bàn cách tháo gỡ những vướng mắc hiện nay.

 Phát biểu tại buổi báo cáo, ông Lưu Đức Cường cho biết  Bộ Xây dựng coi đây là nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn quan trọng, chính vì vậy, VIUP đã chủ động tập trung trong thời gian gấp rút để tổ chức đoàn chuyên gia Cu Ba vào công tác tại Việt Nam và tổ chức thành công hội thảo quốc tế lần 1 có sự tham dự, phát biểu của đối tác Cu Ba. Về cơ bản, các nội dung đã và đang triển khai bám sát mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ. Viện sẽ theo dõi và chỉ đạo để đảm bảo tiến độ, chất lượng theo thuyết minh được duyệt.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website