Bắc Ninh: Rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Về dự án sân bay tại huyện Gia Bình, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, phối hợp tư vấn thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung vào Quy hoạch tỉnh khi có đủ căn cứ pháp lý...

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh yêu cầu tư vấn khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ; các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát, có ý kiến phản hồi để tư vấn hoàn thiện; thực hiện ngay việc khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

Đối với hệ thống bản đồ, tư vấn phải phối hợp, làm việc trực tiếp với các sở, ngành để đảm bảo sự thống nhất giữa nội dung báo cáo quy hoạch với hệ thống bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch.

Góp ý vào đồ án Quy hoạch, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy mô Dự án sân bay và doanh trại Trung đoàn Phòng không - Không quân, Công an nhân dân (điều chỉnh mở rộng diện tích khoảng 120ha). Tuy nhiên, với văn bản pháp lý hiện nay, chưa có đủ cơ sở để tích hợp các nội dung trên vào Quy hoạch tỉnh...

Về dự án sân bay, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, phối hợp tư vấn thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung vào Quy hoạch tỉnh khi có đủ căn cứ pháp lý liên quan đến chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Đồng thời để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, tỉnh giao Sở Xây dựng đăng ký báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề liên quan đến các quy hoạch phát sinh; tổ giúp việc phân công cụ thể từng thành viên rà soát các nội dung tư vấn hoàn thiện.

Đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện hồ sơ gửi sớm ngành chức năng; bố trí chuyên gia làm việc với các sở, ngành để giải quyết những vướng mắc liên quan nội dung Quy hoạch tỉnh; ngày 14/6, đơn vị tư vấn và các ngành chức năng phải hoàn thiện nội dung trình Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

(Nguồn:moitruongvadothi.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website