Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000)

Vị trí: huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Quy mô: khoảng 244 km2

Quyết định phê  duyệt: số 760/QĐ-UBND ngày 04/10/2019

Quy hoạch vùng khác