Quy hoạch và quản lý cốt nền XD

Phát triển đô thị - cao độ xây dựng dưới góc nhìn đa chiều
Phát triển đô thị - cao độ xây dựng dưới góc nhìn đa chiều

1. Bối cảnh chung và chiều cao không gian đô thị Trong quá trình hình thành đô thị, nhiều thành phố trên thế giới đã và đang phát triển theomô hình không gian “trải rộng - ngang” và “nén tập trung - đứng” cho từng khu vực, cụm và điểm.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website