Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 2010-2024

TT

THỜI GIAN

TÊN ĐỀ TÀI

     

1

2010 - 2011

Đô thị nước nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (Nghị định thư VN-Bỉ)

2

2010 - 2011

Xây dựng hướng dẫn quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp xã, cụm xã và cấp huyện (MT 03-10)

3

2010 - 2011

Nghiên cứu các mô hình quản lý nhà ở xã hội cho các đối tượng thuê nhà tại các đô thị (RD 14-10)

4

2010 - 2011

Xây dựng tiêu chí đánh giá công trình xanh (TK 01-10)

5

2011 - 2012

Nghiên cứu thiết kế nhà cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

6

2012 - 2013

Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng khu công nghiệp tập trung.

7

2012 - 2013

Sổ tay hướng dẫn quy hoạch phân khu đô thị

8

2013 - 2014

Đề tài Nghị định thư VN – Cuba: Giải pháp thiết kế quy hoạch không gian đô thị ven biển cho các khu đô thị du lịch nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và thích ứng với biến đổi khí hậu.

9

2014 - 2015

Nghiên cứu mô hình kiến trúc xanh tại Việt Nam nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

10

2015 - 2019

Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị  ở Việt Nam.

11

2015 - 2016

Hướng dẫn quy hoạch xây dựng nghĩa trang

12

2015 - 2016

Nghiên cứu và hướng dẫn quy hoạch phát triển không gian dọc trục sông tại các đô thị miền Bắc Việt Nam (khu vực ngoài đê đoạn sông đi qua đô thị).

13

2015 - 2016

Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý quy hoạch và kiến trúc ở nước ngoài để đề xuất cơ chế, chính sách quản lý quy hoạch Kiến trúc tại Việt Nam.

14

2015 - 2016

Rà soát, đánh giá hệ thống văn bản quy định và cơ chế tạo nguồn lực thực hiện quản lý không gian đô thị 2 bên trục đường mới mở trong đô thị.

15

2016 - 2017

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS và quản lý thực hiện quy hoạch, áp dụng quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội.

16

2016 - 2017

Nghiên cứu và đề xuất Bộ tiêu chí đô thị sinh thái.

17

2016 - 2017

Nghiên cứu quy hoạch xây dựng nông thôn mới với quy mô cấp huyện.

18

2016 - 2017

Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn lập quy hoạch đô thị phục vụ công tác đào tạo

19

2017 - 2018

Nghiên cứu giải pháp quy hoạch, thiết kế không gian trữ nước và thảm xanh cho các đô thị nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

20

2017 - 2018

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch mạng lưới giao thông đường thủy trong hệ thống giao thông đô thị tại Đồng bằng sông Cửu Long

21

2017 - 2018

Sổ tay hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đáp ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

22

2017 - 2018

Đề xuất mô hình quy hoạch xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

23

2017 - 2018

Nghiên cứu thiết kế cây xanh trong các đồ án Quy hoạch đô thị - Tập trung cây xanh đường phố

24

2017 - 2018

Nghiên cứu quản lý phát triển quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực ven đô thành phố lớn, giai đoạn 2015- 2035

25

2018 - 2019

Nghiên cứu xây dựng Sổ tay hướng dẫn chuẩn hóa ĐMC trong đồ án QHĐT.

26

2018 - 2019

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp thiết kế cảnh quan hai bên trục đường ven biển, tại các đô thị du lịch vùng Nam Trung Bộ nhằm quản lý và phát triển du lịch bền vững

 27 2019 - 2021

Nghiên cứu quy hoạch phát triển hệ thống giao thông trên cao tại các đô thị

28

2019- 2021

Nghiên cứu quy hoạch phát triển hệ thống giao thông tĩnh tại các đô thị

29

2019- 2021

Xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

30

2019- 2021

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất giải pháp quy hoạch, quản lý phát triển đô thị vệ tinh

31 2019 - 2021 Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị theo định hướng phát triển bền vững
32 2019 -2021 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bản đồ 3D trong QHĐT

33

2019- 2021

Đề tài đổi mới phương pháp luận về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị

34

2019- 2021

Nghiên cứu, đề xuất mô hình và giải pháp quản lý phát triển đô thị nén phát triển bền vững

35

2019- 2021

Nghiên cứu hướng dẫn QHĐT, QH nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất- Vùng trung du miền núi phía Bắc

36 2019- 2021

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp lập quy hoạch và quản lý hoạt động xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

37 2020-2022

Nghiên cứu mở rộng ứng dụng thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch nhằm quản lý khai thác không gian cao tầng, điểm nhìn, điểm nhấn trong đô thị

38 2021-2022 Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị thông minh tại Việt Nam
39 2021-2022 Nghị định thư Việt Nam - CuBa: Giải pháp quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển khu kinh tế ven biển
40 2021-2022 Nghiên cứu đề xuất nội dung quy hoạch không gian ngầm đô thị trong quy chuẩn QHXD
41 2022-2023 Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí, hướng dẫn áp dụng GIS trong QHXD
 
 
(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website