Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Ý tưởng Biếu tượng điêu khắc tại vườn hoa 19-8 Quảng trường Cách mạng tháng 8

Chủ đề: Sao Tháng Tám

Vị trí: Hà Nội 

Kiến trúc khác