Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Cung Quy hoạch hội chợ & triển lãm Quảng Ninh

Vị trí: Cọc 3 - Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Bql các công trình VH – TD tỉnh Quảng Ninh

Kiến trúc khác