Tư liệu
< Trở lại danh sách

Quá độ trong chuyển đổi các dạng thức quy hoạch đô thị Hà Nội

Tóm tắt nội dung:

QUÁ ĐỘ TRONG CHUYỂN ĐỔI CÁC DẠNG THỨC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ HÀ NỘI là phần mở đầu nằm trong bộ sách CH N DUNG MỘT HÀ NỘI đã, đang và sẽ được viết sau một thời gian dài nghiên cứu của tác giả trên các vấn đề đô thị Hà Nội do bởi tính hấp dẫn và niềm yêu thích đối với mảnh đất này.

Cấu trúc cuốn sách gồm 6 phần, được xem như những chuyên đề nhỏ liên quan và xoay quanh các hoạt động kiến tạo và quy hoạch đô thị Hà Nội, được thể hiện theo một diễn tiến thời gian, chủ yếy kể từ năm 1954, thời điểm quan trọng đánh dấu sự độc lập và tự chủ của thành phố này, cho đến hiện tại.

1. Vận động đô thị Hà Nội và những thăng trầm lịch sử từ kinh đô Thăng Long đến thủ đô Hà Nội

2. Tiếp cận của đô thị Hà Nội và những ảnh hưởng tư tưởng hệ từ một thành phố XHCN đến một thành phố kinh tế thị trường.

3. Quy hoạch đô thị Hà Nội và những thay đổi địa giới hành chí từ quản lý “tiểu” đô thị 152 km2 đến kiểm soát “đại” đô thị 3.345 km2

4. Không gian đô thị Hà Nội và những dự án xây dự từ tập trung quyền hạn trong khu vực quốc doanh đến chia sẻ đối tác cho khu vực tư nhân

5. Dân cư đô thị Hà Nội và những mô hình cư trú từ các cộng đồng làng xã đến những khu đô thị mới.

6. Tương lai đô thị Hà Nội và những xu hướng phát triể từ một thủ đô quốc gia đến một mẫu đô quốc tế

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016.

Tác giả: KTS. Trần Minh Tùng.

Ngôn ngữ: Việt Nam.

Ký hiệu: 725-2019/AD.350

 

Thư viện VIUP