Dự án Sự nghiệp kinh tế năm 2010-2024

TT

THỜI GIAN

TÊN DỰ ÁN

1 2009 - 2010

Điều tra khảo sát thực trạng kiến trúc, quy hoạch ven đô tại các thành phố và tỉnh lỵ đồng bằng trung du Bắc Bộ trong quá trình đô thị hóa. Đề xuất các giải pháp quản lý phát triển

2 2010-2013

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị (Thuộc chương trình mục tiêu QG ứng phó với BĐKH theo QĐ 158/2008/QĐ-TTg)

3

2010 - 2011

Điều tra khảo sát, đánh giá tác động của BĐKH với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị (giai đoạn 2-2011)

4

2011 - 2012

Xây dựng kế hoạch và giải pháp ứng phó tác động của BĐKH đến hệ thống cấp nước, thoát nước cho các đô thị đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sống Cứu Long, duyên hải miền Trung

5 2011 - 2012

Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng ngoại thành, ngoại thị

6

2012 - 2013

Điều tra khảo sát thực trạng công tác thực hiện QHC XD các khu kinh tế đã được Thủ tướng phê duyệt 

7

2013 - 2014

Điều tra khảo sát, đánh giá việc thực hiện quy chuẩn VN về QHXD đề xuất điều chỉnh.

8

2015 - 2016

Xây dựng khung hướng dẫn lập ATLAS đô thị - khí hậu cho các đô thị Việt Nam

9

2015 - 2016

Xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm tính đến các yếu tố của BĐKH  

10

2015  - 2016

Xây dựng hướng dẫn lồng ghép nội dung BĐKH vào quy trình lập QHXD

11

2016 - 2017

Rà soát QHC các đô thị thuộc vùng Duyên Hải Bắc bộ, đề xuất nội dung ứng phó với BĐKH và nước biển dâng trong điều chỉnh QHC các đô thị.

12

2016 - 2017

Điều chỉnh định hướng qui hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2050

13

2017 - 2018

Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thoát nước đô thị bền vững (SUDS) kết hợp với nông nghiệp đô thị, thực hiện thí điểm tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.”

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website