Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đến năm 2040

Vị trí: huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Quy mô: 65198.00 ha

Quyết định số: 3974/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021

Năm hoàn thành: 2021

Quy hoạch vùng khác