Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên đến năm 2040

Vị trí: TP. Hà Nội; tỉnh Hưng Yên

Quy mô:  chiều dài khoảng 10km

Quyết định phê duyệt số: 2279/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên ngày 11/10/2019

Quy hoạch vùng khác