Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

QHXD Vùng TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn 2050

Vị trí: TP.HCM. Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang

Quy mô: gần 30.404 km2

Quyết định phê duyệt: Số 589/QĐ-TTg ngày 20/5/2008

Năm thực hiện: 2008

Quy hoạch vùng khác