Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Khớp nối, bổ sung và điều chỉnh và ban hành Quy định quản lý Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000 ) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam

Vị trí: thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam

Quy mô: 2.245,45 ha

Quyết định phê duyệt số:  1253 /QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

Quy hoạch phân khu, chi tiết khác