Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh quy hoạch chung phân khu xã Thạch Quý thành phố Hà Tĩnh tỷ lệ 1/2000

Vị trí: Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh.

Quy mô:  339.48 ha

Quyết định phê duyệt số: 1908/QÐ-UBND ngày 21 tháng 06 năm 2019

Năm thực hiện: 2019.

Quy hoạch phân khu, chi tiết khác