Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh quy hoạch chung phân khu xã Thạch Hưng thành phố Hà Tĩnh tỷ lệ 1/2000

Vị trí: Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh.

Quy mô:  467.04 ha

Quyết định phê duyệt số: 1719/QÐ-UBND ngày 10 tháng 06 năm 2019

Năm thực hiện: 2019.

Quy hoạch phân khu, chi tiết khác