Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh QHC XD TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025

Vị trí : TP.Nha Trang thuộc 2 xã Diên An và Diên Toàn của huyện Diên Khánh.

Quy mô: 26.547ha

Quyết định phê duyệt số: 1396 QĐ-TTg

Năm thực hiện: 2007

 

Quy hoạch chung đô thị khác