Sửa quy định về phí khai thác thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 33/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 196/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Theo đó, Thông tư 33 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 196/2016/TT-BTC về “Mức thu, miễn, giảm phí”. Cụ thể, mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này như sau:

Thông tư 33 nêu rõ: Miễn phí đối với trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc tài sản công để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp; phòng, chống thiên tai trong tình trạng khẩn cấp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019.

(Nguồn:chinhphu.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website