Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu du lịch cộng đồng Làng Sông

Ngày 20.1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng ký Quyết định số 230/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch cộng đồng Làng Sông.

Khu vực quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch cộng đồng Làng Sông.

Theo đó, phạm vi ranh giới quy hoạch thuộc địa bàn xã Phước Thuận (Tuy Phước), có giới cận: phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng; phía Tây giáp QL 19 mới; phía Nam giáp Sông Hà Thanh; phía Bắc giáp Tiểu chủng viện Làng Sông. Diện tích nghiên cứu quy hoạch Khu du lịch cộng đồng Làng Sông là 16 ha.

Tính chất và mục tiêu quy hoạch là đầu tư xây dựng khu du lịch cộng đồng Làng Sông nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực xung quanh Tiểu chủng viện Làng Sông đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 27.6.2018. Tiến hành phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng khu đất, các đặc điểm về kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật… Tiến độ hoàn thành đồ án quy hoạch trong thời gian 90 ngày kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

(Nguồn:baobinhdinh.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website