Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000.

Vị trí: Hà Nội

Quy mô; 14.700,62ha

Chủ đầu tư; UBND huyên Quốc Oai

Quyết định phê duyệt số: 6660/QĐ-UBND TP. Hà Nội

Năm thực hiện: 2012

Quy hoạch chung đô thị khác