Giải pháp giao thông

Giải pháp giao thông
Giải pháp quy hoạch nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông đô thị

Mở đầu Bước vào Thế kỷ 21, cùng với sự hồi sinh và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế sau Đổi mới, tình trạng ùn tắc giao thông đô thị xuất hiện và ngày càng trầm trọng thêm tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, khiến Chính phủ đã phải ra Nghị Quyết số 16/2008, đưa ra bốn giải pháp khắc phục là : i) đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông đô thị; ii) di dời trụ sở cơ quan, trường đại học, bệnh viện khỏi khu vực trung tâm; iii) tăng cường quản lý, xây dựng “văn hóa giao thông”; iv) phát triển vận tải công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website