Projects
Find projects
< Back

Construction master plan for Ha Nam region

Vị trí: Địa giới hành chính tỉnh Hà Nam.

Quy mô: 860,18 km2

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam

QĐ phê duyệt số: 364/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam

Năm thực hiện: 2009

Regional Planning Other